شهر زمین شناسی

دانلود رایگان نرم افزار | آموزش | کتاب و مقالات | نقشه ، پوستر و اطلس | علوم زمین شناسی و معدن

دانلود مقاله زمین شناسی اقتصادی

دانلود مقاله زمین شناسی اقتصادی

دانلود مقاله زمین شناسی اقتصادی

 

دانلود رایگان مقاله زمین شناسی اقتصادی با عنوان :

تفکیک نفوذی های گرانیتوئیدی بهره‌ور از غیربهره‌ور درکمربند مس پورفیری کرمان: نتایج مطالعات مقدماتی سنگ نگاری و کانی شناسی

چکیده:

مطالعه سنگ نگاری بر روی نمونه های با حداقل دگرسانی و نادگرسان از نفوذی های پورفیری درکمربند مس کرمان نشان داد که ترکیب االب تبوده هبای بهبره ور گرانوديوريت و توده های نیمه بهرهور تا ایربهرهور کوارتزديوريتی يا ديوريتی بود. به لحاظ بافتی، اندازه درشت بلورها و زمینبه در تبوده هبای ب هبره ور از درشبت تبا متوسب متغیر بود در حالیكه توده های ایربهرهور از درشت بلورهای کوچكتر و زمینه دانه ريزتری برخوردار بودند

 

 

اطلاعات فایل :

بهنام شفيعي استاديار گروه زمین شناسی، دانشكده علوم پايه، دانشگاه گلستان، گرگان

90/10/10 :پذيرش تاريخ

90/3/16 :دريافت تاريخ

behnam.shafiei@gmail.com

Description :

Petrography study on samples with minimal alteration and porphyry intrusion Nadgrsan belt MES showed that utilize polyurethane composition B Aalb Tbvdh Hbay
Masses of granodiorite and quartz or semi-productive to Ayrbhrhvr was dioritic. In terms of texture, size and Zmynbh coarse crystals in Tbvdh Hbay to utilize it around the Drshbt Tba Mtvsb
Ayrbhrhvr variable, while masses of smaller crystals and grain fields were smaller. Tiger field of coarse crystals of Tbvdh Hbay Bhbrh around 1: 1 Tba
2: 1, while the ratio of the masses of semi-productive variables to smaller Ayrbhrhvr. This study also showed that Bhbrh masses around 5 Tba 10 Drsbd Vznby
Hornblende and biotite 3 to 5% by weight, while the masses of semi-productive to Ayrbhrhvr values ​​Nsbbt Bebe Hvrnblnbd Bvdnbd more biotite. Hmchnbyn Palzhybvkalz
Mainly productive intrusions Alygvkalz) 30-10 = An) and Nymhbhrhvr masses to Ayrbhrhvr oligoclase) 50-30 = An), respectively. Turkish lithological characteristics and KABANI Hbay Bbafty
Mass of productivity can reflect a parent magma appropriate conditions for porphyry copper mineralization is this influence. The conditions compatible BPA Febo Ashbbash Shbdn
As a result of crystallization of magma deposits of water less juicy and dark minerals but long-term and more crystallized minerals that are turned on by subtraction of these magmas.

کلمات کلیدی :

مقاله  زمین شناسی . دانلود مقاله  . دانلود رایگان مقاله  . دانلود مقاله زمین شناسی. دانلود رایگان مقاله زمین شناسی. مقاله  معدن . مقاله  علوم زمین شناسی . مقاله  مکانیک خاک . مقاله  مکانیک سنگ . مقاله  نفت . مقاله  آب شناسی . مقاله   معدن . مقاله تکتونیک . مقاله زمین شناسی مهندسی . مقاله چینه و فسیل . مقاله چینه شناسی . مقاله فسیل شناسی . مقاله چینه و فسیل شناسی . مقاله زمین شناسی پزشکی و زیست محیطی . مقاله زمین شناسی اقتصادی و معدن . مقاله سنگ شناسی و پترولوژی . مقاله زمین شناسی مهندسی و تکتونیک . مقاله ژئوشیمی . مقاله ژئوفیزیک . مقاله زمین شناسی نفت، مقاله چینه و فسیل . مقاله آب شناسی. مقاله زمین شناسی ایران . مقاله زمین شناسی عمومی . مقاله هیدرولوژی . زمین شناسی پزشکی و زیست محیطی .زمین شناسی اقتصادی و معدن .سنگ شناسی و پترولوژی .زمین شناسی مهندسی و تکتونیک .ژئوشیمی .ژئوفیزیک .زمین شناسی نفت،چینه و فسیل .آب شناسی  . زمین شناسی ایران .زمین شناسی عمومی . هیدرولوژی

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران

دیدگاه شما

( الزامي )

( الزامي )

تبلیغات

کلیه حقوق برای سایت « شهر زمین شناسی » محفوظ است.

کپی برداری از مطالب اختصاصی سایت فقط با منبع لینک دار مجاز است.

طراحی و اجرا : سید محمد رضا قاسمپور

Geocity.ir